Tag: Plastic Pollution

Personal

10 Ways to a Plastic-Free Life

I once read somewhere that man is a walking poison. Almost everything we touch dies. It may sound ...
BeanisayaCebuDestinationsEventsPhilippines

Ang Matahom Nga Kalibutan Ilalom Sa Atong Kadagatan

Sa kawhaan ug upat nako katuig ining kalibutana, kausa ra gyud ko nakasulay ug lantaw sa ilalom sa ...