Tag: Instameet

BeanisayaCebuDestinationsEventsPhilippines

Ang Matahom Nga Kalibutan Ilalom Sa Atong Kadagatan

Sa kawhaan ug upat nako katuig ining kalibutana, kausa ra gyud ko nakasulay ug lantaw sa ilalom sa ...