Daily Archives: April 28, 2017

BeanisayaCebuDestinationsEventsPhilippines

Ang Matahom Nga Kalibutan Ilalom Sa Atong Kadagatan

Sa kawhaan ug upat nako katuig ining kalibutana, kausa ra gyud ko nakasulay ug lantaw sa ilalom sa ...